SKUP ZBÓŻ
  RZEPAKU
  ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
  HANDEL KOMPONENTAMI PASZOWYMI

  O nas

  Spółka Good Grains zajmuje się handlem zbożami, roślinami oleistymi, komponentami paszowymi a także uczestniczy w krajowym programie skupu roślin strączkowych. Firma powstała w 2013 roku jako kontynuacja wcześniejszej wieloletniej działalności założycieli w branży rolnej. Służymy doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie obrotu zbożami, komponentami paszowymi, produkcją rolną jak i oceną sytuacji mikro i makro rynku w kontekście handlowanych przez nas produktów. Posiadamy pełne zaplecze magazynowo- logistyczne w województwie pomorskim. Od samego początku posiadamy certyfikaty GMP+ oraz REDcert, aby w większym stopniu odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

  Usługi

  • Obsługa handlowa
  • Doradztwo
   Przedstawianie analiz cenowych w celu ustalenia optymalnego terminu na sprzedaż płodów rolnych klienta.
  • Skup zbóż, roślin oleistych i strączkowych:
   • w cenach ustalonych pomiędzy przedstawicielem Good Grains a producentem rolnym;
   • w cenach bazujących na formule powstałej w odniesieniu do kwotowań paryskiej giełdy rolnej MATIF. Dzięki temu producent nie jest zobowiązany do trzymania towaru w magazynie, a jedynie do podjęcia decyzji, kiedy zablokować cenę zakontraktowanych płodów rolnych.
  • Handel komponentami paszowymi
  • Eksport płodów rolnych z Polski
  • Analiza jakościowa płodów rolnych jest już dostępna i daje możliwość przeprowadzania analizy jakościowej towaru w naszych laboratoriach wyposażonych w światowej klasy sprzęt. 
  • Szkolenia z nowych trendów w handlu zbożami, a także z prognozowania zachowań rynku zbóż w kontekście cenowym.
  • W ramach programu skupu roślin strączkowych wizytujemy w wielu spotkaniach instytutu roślin strączkowych.

  Współpraca z Good Grains zapewnia:

  • krótkie terminy płatności – standardowo wynoszą 14 dni, ale w ramach negocjacji cenowych istnieje również możliwość przedpłaty,
  • solidną ocenę jakościową i ilościową zboża,
  • odbiór płodów rolnych (również z pola) lub dostarczenie towaru do uzgodnionego magazynu,
  • płynną i skuteczną logistykę dzięki wyłączności na użytkowanie części aut jednego z krajowych spedytorów oraz stałej współpracy z innymi, najlepszymi firmami transportowymi w Polsce,
  • punkty skupu w Gręblinie,
  • sprawny rozładunek i załadunek skupowanych zbóż,
  • dostęp do elewatorów i magazynów zbożowych,
  • wyjątkowo korzystne ceny zbóż,
  • umowy sprzedaży z zabezpieczeniem ryzyka zmiany cen i/lub z odroczonym terminem realizacji (umowy na nowe zbiory i bardziej odległe terminy, a także umowy z tzw. „płynną ceną”, pozwalającą na maksymalizację zysku),
  • ulgowe i negocjacyjne podejście do potrąceń wynikających z oceny ilościowej i jakościowej płodów rolnych,
  • bardzo wysoką skuteczność w realizacji umów (niwelowanie ryzyka związanego z powrotem nierozładowanych aut),
  • możliwość sprzedaży towarów na rynku międzynarodowym dzięki certyfikatom REDcert i GMP+.

  Podmioty gospodarcze współpracujące z Good Grains:

  Good Grains działa głównie w województwie pomorskim, jednak ze względu na rozbudowaną sieć kontaktów prowadzi również działalność handlową na terenie całej Polski.

  • młyny zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • kaszarnie
  • hodowcy trzody chlewnej i bydła
  • cukrownie
  • firmy handlowe
  • producenci rolni
  • słodownie
  • gorzelnie
  • biogazownie

  Punkty skupu płodów rolnych:

  • Gręblin – magazyn na 10 000 ton zbóż, waga legalizowana oraz nowoczesne laboratorium  ×

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

  Opercja pn. Wyposażenie przedsiębiorstwa Good Grains sp. z o.o. w nowoczesne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w celu wdrożenia innowacji i poprawy konkurencyjności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.